fbpx
Değişmeyen Tek Şey Dijital Değişim

Ünlü Alman filozof o meşhur sözünde değişmeyen tek şey değişim der. Bu söz geçen yüzlerce yıl içinde güncelliğini yitirmemiştir. Yaşam asla yerinde durmaz. Duramaz ve sürekli olarak bir değişim, bir devinim söz konusudur.

İşte bu bağlamda insanlar kendi gereksinimleri doğrultusunda taş devrinden bugüne kadar ciddi bir gelişme kaydetmiş durumdadır. Özellikle yirminci yüzyılda önce bilgisayar, akabinde internetin keşfi ve dünyanın her yerinde kullanılmaya başlaması o meşhur sözün de kendi içinde değişmesine yol açar. Her şey dijital araçlara bağlı, bağımlı olduğundan değişmeyen tek şey dijital değişim noktasına gelinmiştir. Çünkü kullanıcıların da çok iyi bildiği üzere dijital alanda çok ciddi, kimi zaman yetişmekte zorlanılan bir gelişme mevcuttur. Nerede ise hemen her gün dünyanın bir yerinde dijital bir değişim ve dönüşüm yaşanmaktadır.

Dijital Değişimin Olmazsa Olmazları
Yine de hiç bilmeyenler açısından dijital değişim nedir sorusunun yanıtını açıklamak gerekir ise şunlar ifade edilebilir: Dijital olarak tabir edilen olgularda yaşanan gelişmeler ve devinimlerdir. Konuyu daha iyi anlamak için örnek vermek gerekir ise önce insanların yaşamına giren internet siteleri en basit html kodları ile girmiş durumda ama sonrasında Java gibi çok değişik yazılımlar ile internet sitelerinin yazılımında adeta bir devrim gerçekleşmiştir.

Keza yapay zeka dijital değişim denilince akla ilk gelen kavramlar arasındadır. Bugün artık arama motorlarında bile yapay zeka kullanılmaya başlamış durumdadır. Elektronik ticaret siteleri sayesinde insanlar aylarca evlerinden çıkmasa bile tüm alışverişlerini yapabilmektedir ki bu da bir dijital değişim durumudur. Son olarak robotik kodlamaları da bu noktada unutmamak gerekir. Günümüzde artık çocuklar bile robotik kodlama yapabilmektedir. An itibarıyla insanların hangi kata çıkacağını anlayarak doğrudan o kata kadar çıkan asansörler bile yapılmaya başlamış durumdadır. Tüm bunlar da dijital değişim de gelinen noktanın en güzel örneğidir.

Neden Dijital Değişim Önemlidir?
Üstte tüm bu örnekleri verdikten sonra dijital değişimin önemine de biraz vurgu yapılması elbette önem arz eder. Yaşam geriye doğru akmayacağına göre en başta da ifade edildiği gibi bu gelişimler hız kesmeden yaşanmaya devam edecektir.

Kalabalıklaşan nüfus, artan beklentiler, irili ufaklı çok sayıda firmanın olması dijital değişimi kaçınılmaz hale getirmektedir. Küresel rekabet ve firmaların ayakta kalabilmeleri için dünyada her şey dijital platformlarda yapıldığı için dijital değişim de kaçınılmazdır. Üstelik bu beraberinde yeni iş alanları ortaya çıkarmakta ve bu da istihdam alanında önemli katkılar sağlamaktadır.